Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich”

Innowacja pedagogiczna

Autorką innowacji jest Kornelia Macioszek – dyrektor przedszkola

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest niezbędna w prawie każdej dziedzinie życia. Wcześniejsze osłuchanie się z językiem wpływa na ogólny rozwój dzieci i zapewnia im lepszy start w szkole. Zetknięcie się z językiem obcym w młodym wieku powoduje, że dzieci „chwytają” akcent i wymowę bez większego wysiłku i trwale. Przedszkolaki są ciekawe świata, z radością eksperymentują i posiadają potrzebę komunikowania się z otoczeniem. Są pozytywnie nastawione do wypowiadania się w języku obcym, gotowe do naśladowania i nie boją się popełniać błędów. Wypowiadają się bez stresu i bez przymusu uczestniczą w zabawie, co sprzyja rozwijaniu słownictwa bez nauki jakichkolwiek reguł gramatycznych. Według naukowców 50% zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia, a kolejne 30% do ukończenia ośmiu lat. Pierwsze lata życia to idealna pora aby kształtować wymowę i osłuchać się z obcym językiem.     Głównym celem innowacji jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci, rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim.Cele szczegółowe:

  Dziecko:

 • ma możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim lub jego elementami
 • rozwija możliwości słuchowe
 • usprawnia narządy artykulacyjne (język, wargi, podniebienie)
 • wzbogaca sprawności komunikacyjne z dominacją rozumienia ze słuchu
 • poznaje słownictwo w języku angielskim związane z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami
 • kształtuje umiejętność zapamiętywania, rozwija swoją pamięć
 • zdobywa wiedzę na temat otaczającego świata
 • nabiera szacunku do innej kultury, staje się bardziej otwarte i tolerancyjne podczas odkrywania różnic i podobieństw kulturowych
 • wzmacnia wiarę w siebie i we własne możliwości językowe

 Opis innowacyjnych działań:

 • Innowacja ma za zadanie „uczyć bawiąc”. Dzieci uczą się przez to, co widzą, słyszą, smakują, czego dotykają i co robią. W innowacji wprowadzono elementy języka angielskiego podczas śpiewania, oglądania, tworzenia, poruszania się, działania i wykonywania innych czynności przez dzieci.

 • Tematyka zajęć z elementami języka angielskiego jest ściśle związana z realizowanymi treściami wychowania przedszkolnego np.: „Ja i moja rodzina”, „Moje ciało”, „Kolory”, „Zabawki”, „Ubrania”, „Zwierzęta”, „Potrawy i napoje”, „Mój piórnik”, „Pojazdy”, „Święta”.

 • Wprowadzane słownictwo dotyczy rzeczy, z którymi dzieci się spotykają i które rozumieją, określeń osób z otaczającego środowiska i prostych zwrotów.

 • Podczas wprowadzania i utrwalania nowych treści wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, zabawki, obrazki, plansze, książki, gry, pacynki, rekwizyty, materiały, kasety, płyty CD itp..

 • Małe dzieci uczą się bardzo szybko, ale i bardzo szybko zapominają. Dlatego zajęcia językowe odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu po pół godziny.

Mając na uwadze naturalne predyspozycje małych dzieci i myśląc o przyszłości przedszkolaków uważam, że program innowacyjny przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju.