Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Działalność plastyczna dzieci w przedszkolu”

Innowacja pedagogiczna

Autorkami innowacji są:
Maria Trochimowicz- nauczycielka grupy 3,4-latków
Renata Borosz – nauczycielka grupy 5, 6 -latków.

Innowacja jest realizowana od 1.09.2004r.

Działalność plastyczna jest jedną z podstawowych form wyrażania dzicięcej ekspresji. Dzieci z natury są kreatywne dlatego tę zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać gdyż w przeszłości pozwoli im to być radosnymi, pewnymi siebie, samorelizującymi się ludźmi.
Zajęcia plastyczne w przedszkolu mają na celu zainicjowanie twórczej aktywności dziecka, która jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość tworzenia, która go pobudza do dalszej zabawy formami i barwami. Jego pracą kieruje: wyobraźnia, fantazja i indywidualne przeżycia. Cele zajęć plastycznych jest także ukierunkowanie artystycznej ekspresji małego człowieka oraz uwrażliwienie go na piękno otaczającego świata.

     Innowacja „Dzaiłalność plastyczna dzieci w przedszkolu” ma na celu stworzenie w przedszkolu właściwych warunków i zaproponowanie ciekawych zajęć, by odkryć i rozwinąć drzemiące w dzieciach talenty.
     Powstała ona w oparciu o analizę programu wychowania przedszkolnego i obserwację umiejętności dzieci. Jest również odpowiedzią a postulaty i oczekiwania rodziców wyrażone w ankietach i indywidualnych rozmowach.
     W dobie społeczeństwa medialnego i coraz szerszego wkaraczania komputerów w nasze życie , szczególnie celowe i potrzebne staje się upowszechnianie kontaktu ze sztuką. Winno się to odbywać już od najmłodszych lat. Z naszych pedagogicznych doświadczeń wynika, iż dzieci rozpoczynające adukację przedszkolną wykazują się stosunkowo słabą sprawnością manualną. Rodzice zdając sobie sprawę z faktu, że wszechstronna edukacja plastyczna wspomaga rozwój dziecka, wyrazili potrzebę organizacji takich dodatkowych zajęć w przedszkolu. Stało się to realne i możliwe, gdyż twórczość plastyczna stanowi naszą szczególną pasję, sprawia nam radość i jest sposobem promocji placówki.

Innowacja podzielona została na trzy obszary tematyczne:

I. Spotkania w świecie barw, kształtów, narzędzi i technik plastycznych.
     Obejmujące:

 1. ćwiczenia rozmachowe
 2. odwzorowywanie kształtów
 3. rozróznianie barw i faktur
 4. posługiwanie się narzędziami
 5. tworzenie całości z poszczególnych elementów

 

II. Spotkania z przyrodą.
     Polegające na:

 1. tworzeniu kompozycji z materiału przyrodniczego
 2. rysowaniu patykiem, kredą, świecą, węglem
 3. odwzorowywaniu i tworzeniu elementów krajobrazu
 4. poszukiwaniu, mieszaniu i tworzeniu nowych kolorów
 5. dostrzeganiu w otoczeniu rytmu, ruchu i symetrii

 

III. Spotkania ze sztuką.
     Obejmujące:

 1. oglądanie reprodukcji dzieł malarskich
 2. ilustrowanie muzyki
 3. oglądanie wystaw malarskich i artystycznych, wycieczki do galerii
 4. poznawanie zawodów związanych z twórczością plastyczną i sztuką ludową, oraz indywidualne próby tworzenia

     Wszystkie prowadzone w ten sposob dzialania i przedsięwzięcia pozwolą na zaszczepienie w dziecku wrazliwości na sztukę oraz odkryciu i rozwijaniu jego umiejętności i zdolności.Staną się elementem pobudzania wyobrażni i kształtowania osobowości a także wzbogacą doznania i przeżycia.