Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Przedszkolaki dbają o postawę – profilaktyka wad postawy”

Innowacja pedagogiczna

Autorką innowacji jest Beata Zamelek – nauczycielka grupy 5, 6 -latków

Dzieci od najmłodszych lat powinny uczestniczyć w poznawaniu znaczenia aktywności ruchowej. Prawidłowo ukierunkowana działalność wychowawcza powinna kształtować u dzieci potrzebę, przyzwyczajenia do uprawiania gimnastyki, zdobycia określonego poziomu sprawności fizycznej.
Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza. Ograniczenie aktywności ruchowej jest niekorzystne, opóźnia rozwój ruchowy i fizyczny dziecka. Może to wpływać na jego psychikę. Dziecko mniej sprawne ruchowo w wieku przedszkolnym bywa izolowane przez rówieśników. Odsunięcie od zabaw z rówieśnikami utrudnia jego proces uspołecznienia.
Dziecko aktywne ruchowo zdobywa wiele doświadczeń, które decydują o doskonaleniu się funkcji wzrokowych i słuchowych. Od poziomu tych funkcji, a przede wszystkim od stopnia ich integracji zależy sukces lub porażka dziecka u progu jego kariery szkolnej.


     Tymczasem dzieci są mało sprawne ruchowo. To bardzo niepokojące zjawisko Preferowany obecnie siedzący tryb życia (wielogodzinne siedzenie przed telewizorem, komputerem, nawykowe przyjmowanie niewłaściwych pozycji, niedostatek ruchu sportowego i rekreacyjnego) przyczynia się do powstawania wad postawy.
     Z moich obserwacji wynika, że z roku na rok przybywa dzieci z wadami postawy. Moje przemyślenia i refleksje na ten temat skłoniły mnie do opracowania i wdrożenia programu innowacyjnego:
Przedszkolaki dbają o postawę – profilaktyka wad postawy. 
     Ukończyłam studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej na kierunku gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję w swojej pracy pomagając dzieciom w przezwyciężaniu trudności oraz w korygowaniu wad postawy.
     Program przeznaczony jest dla dzieci 5,6-letnich.
     Głównym jego celem jest pomoc rodzicom zainteresowanym edukacją zdrowotną a szczególnie aktywnością ruchową z profilaktyką wady postawy.
     Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności ruchowej. Treści realizowane są w korelacji z planem rocznym w formie zabaw gier ruchowych, ćwiczeń porannych, ćwiczeń gimnastycznych, spacerów i wycieczek. Dodatkowo raz w tygodniu w godzinach popołudniowych odbywają się specjalistyczne ćwiczenia dla dzieci z wadami postawy.


Podczas realizacji programu dominują metody:

 • metoda zabawowo – naśladowcza
 • metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa)
 • metoda ruchowej ekspresji twórczej
 • metoda ścisła

Głównym celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest:

 • Wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
 • Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-wiązadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej
 • Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich pogłębieniu się i utrwalaniu
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie aktywności ruchowej


     O prawidłowej postawie ciała decyduje wzajemne ułożenie elementów ciała: głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kończyn. Największy wpływ na postawę ciała ma kręgosłup.
Pierwotną i zasadniczą przyczyną wad postawy jest niewydolność mięśni, utrzymujących ciało, brak właściwie dobranych ćwiczeń fizycznych oraz zabaw ruchowych i zły nawyk postawy. Dzieci o budowie słabszej są bardziej skłonne do nabywania wad postawy. Nasilenie wad obserwuje się około piątego roku życia. Występujące wady postawy są najczęściej związane z nieprawidłową pracą utrzymujących postawę ciała mięśni.

Objawami, których wystąpienie w postawie dziecka przedszkolnego powinno zaniepokoić rodziców są:

 • wysunięcie głowy i barków do przodu,
 • asymetrie prawej i lewej strony ciała,
 • zaokrąglenie pleców, tak zwane garbienie się,
 • boczne odchylenia linii kręgosłupa,
 • odstawanie łopatek,
 • znaczne uwypuklenie brzucha,
 • płaskostopie,
 • szpotawość lub koślawość kolan,
 • koślawe ustawienie pięty.


     Należy pamiętać, że wady postawy same nie ustępują. Dzieci nie wyrastają z nich z wiekiem. Wady nie leczone utrwalają się i pogłębiają, doprowadzając do zaburzeń w sylwetce i zdrowiu dziecka. 

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w roku szkolnym 2013/2014