Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Ramowy rozkład dnia

800 – 1300  Realizacja bezpłatnego minimum programowego.

630 – 700

Zabawy dowolne wg zainteresowań, zabawy integracyjne, sytuacje wychowawcze.

700 – 800

Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Pozostałe dzieci zabawy dowolne.

800 – 830

Ćwiczenia poranne, zajęcia organizowane przez nauczyciela, czynności higieniczno–porządkowe i samoobsługowe.

830 – 900

Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

900 – 1030

Zajęcia dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.

1030 – 1100

Czynności higieniczno–porządkowe.

Obiad – zupa, wdrażanie do zdrowego odżywiania.

1100 – 1230

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód.

1230 – 1300

Zabiegi higieniczne, utrwalenie nawyku mycia rąk przed posiłkami.

Obiad – drugie danie, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

1300 – 1430

Grupa I – odpoczynek, czas relaksu, (czytanie, opowiadanie przez nauczycielki baśni, elementy muzykoterapii).

Grupa II – relaksacja, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe, ćwiczenia utrwalające.

1430 – 1500

Podwieczorek, czynności porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1500 – 1600

Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, zabawy ruchowe i prace porządkowe. Zajęcia w małych zespołach, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.