Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Ubezpieczenie NNW

 • Informacje ogólne

Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

 • Kiedy przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

 • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

1) Sumę ubezpieczenia.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.

2) Czas ochrony.

Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

3) Miejsce ochrony.

Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

4) Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.

5) Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i przedszkolu, a inna dla ucznia.

6) Wysokość składki.

  • Jak zawrzeć ubezpieczenie

1) Za pośrednictwem platformy internetowej.

Aby zawrzeć polisę należy:

 1. wybrać konkretną ofertę,
 2. wypełnić formularz,
 3. dokonać płatności.

Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.

2) Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

 

 • Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2020/2021

 

 1. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. (ubezpieczenie w Inter Risk TU SA VIG). Zakup ubezpieczenia odbywa się poprzez stronę: ubezpieczenia.nau.pl Szczegóły oferty zawiera załącznik – „NAU_oferta NNW 2020_przedszkola_żłobki”.
 1. Oferta Supra Brokers S.A. (ubezpieczenie w Uniqa TU SA). Zakup ubezpieczenia odbywa się poprzez stronę: nnw24.pl Szczegóły oferty zawiera załącznik – „Supra Brokers_oferta NNW 2020”.
 1. Oferta PZU: moje.pzu.pl
 1. Oferta Nord Serwis sp.z o.o. – ubezpieczdziecko.pl  >>>  Pobierz
 1. Oferta AXA – axa.pl  >>>  Pobierz
 1. Oferta Bezpieczne Ubezpieczenia – bezpieczneubezpieczenia.pl  >>>  Pobierz