Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Ubezpieczenie NNW

 

 • Informacje ogólne

Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

 

 • Kiedy przysługuje odszkodowanie

Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

 

 • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

1) Sumę ubezpieczenia.

Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.

2) Czas ochrony.

Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

3) Miejsce ochrony.

Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

4) Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.

5) Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i przedszkolu, a inna dla ucznia.

6) Wysokość składki.

 

  • Jak zawrzeć ubezpieczenie

1) Za pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”).

Aby zawrzeć polisę należy:

 1. wybrać konkretną ofertę,
 2. wypełnić formularz,
 3. dokonać płatności.

Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.

2) Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

 

 • Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

 

Oferta ubezpieczenia NAU SA:

 1. list do Rady Rodziców
 2. NAU oferta żłobki i przedszkola
 3. pomoc informatyczna_NNW

 

Oferta ubezpieczenia Generali:

 1. karta-produktu-bezpieczny.pdf
 2. list_A4.pdf
 3. OID.pdf
 4. OWUTABELA_light.pdf

 

Oferta ubezpieczenia Aviva:

 1. OFERTA_SAU.pdf
 2. OWU_Twoje_Dziecko_z_karta_IDD.pdf
 3. postanowienie_odmienne.pdf

 

Oferta ubezpieczenia InterRisk:

 1. list_przewodni_NNW_szkolne_IR_2018_v2.pdf
 2. METRYKA_2019.pdf
 3. NOWA_OFERTA_NNW_IntrRisk.pdf
 4. OWU_EDU_Plus_2019.pdf
 5. Postanowienia_Dodatkowe_i_Odmienne_od_OWU_Centrum_Polis__DUD_2019.pdf
 6. TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU11.pdf