Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Bezpieczeństwo w przedszkolu

1. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Wzmacniając współpracę pomiędzy przedszkolem a rodzicami w zakresie bezpieczeństwa stworzyliśmy „ ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY” od rodziców dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań związanych z poczuciem bezpieczeństwa dzieci w naszej placówce. Skrzynka znajduje się przy wejściu do przedszkola.

2. ZASADY WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PP59 W OPOLU:

I. PROCEDURA ZABAW DZIECI W PRZEDSZKOLU

II. PROCEDURA WYJŚCIA DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

III. PROCEDURA WYJŚCIA NA SPACER LUB WYCIECZKĘ

IV. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI: DZIECKO POZOSTAWIONE W PRZEDSZKOLU

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ODBIERANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA, LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ BĘDĄCEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCEJ SIĘ AGRESYWNIE

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  ODBIERANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

VIII. MONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN  PRZEDSZKOLA

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI: TRUDNE ZACHOWANIE DZIECKA

X. PROCEDURA WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA NADPOBUDLIWEGO

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI: WYPADEK DZIECKA

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  SYGNAŁÓW    WSKAZUJĄCYCH NA  ZANIEDBYWANIE  DZIECKA

XIV. PROCEDURA „NIEBIESKA KARTA”

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZNALEZIENIA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU I RZECZY

XVII. PROCEDURA AWARYJNA W RAZIE ZAGROŻENIA  PODŁOŻENIEM  ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

XVIII. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU EKSPLOZJI LUB ZAGROŻENIA EKSPLOZJĄ

XIX. PROCEDURA AWARYJNA W PRZYPADKU SKAŻENIA CHEMICZNEGO

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

XXI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

BEZPIECZNASZKOŁA+ >KLIKNIJ!<

3. TU ZNAJDZIESZ POMOC

112 – infolinia dla osób, które są i czują się zagrożone (pomoc policji, pogotowia, straży miejskiej),
116 000 – infolinia dla młodych osób myślących o ucieczce z domu,
800 100 100 – pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania,
800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
800 12 00 02 – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
801 199 990 – antynarkotykowy telefon zaufania

TELEFONY ZAUFANIA ORAZ INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH >KLIKNIJ!<

4. AKCJA BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – prezentacja >KLIKNIJ!<

5. GRY KOMPUTEROWE >KLIKNIJ!<

6. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ >KLIKNIJ!<