Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Plan pracy i działania w zakresie promocji zdrowia w poszczególnych latach

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 W OPOLU (PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BRZEZIU)

 

Działania w tworzeniu przedszkola promującego zdrowie

  1. Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola promującego zdrowie.
  2. Uczestnictwo i zaangażowanie pracowników przedszkola i rodziców dzieci.
  3. Działalność koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia.
  4. Planowanie działań i ich ewaluacja.
  5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadania­mi przedszkola.
  6. Współpraca ze społecznością lokalną, przedszkolami i szkołami w najbliższym otoczeniu.

 

Tworzenie PPZ wymaga systematycznego planowania działań, monitorowania ich przebiegu oraz sprawdzania ich efektów.

 

Mocne strony przedszkola

 

Plan pracy i działania w zakresie promocji zdrowia w poszczególnych latach: