Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Koncepcja pracy przedszkola

1

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59 W OPOLU (PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BRZEZIU)

 

W  2012 roku nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zapoznali się z ideą Szkoły Promującej Zdrowie. Od tego czasu edukacja i promocja zdrowia na stałe została wpisana w koncepcję pracy placówki. Dbamy o zdrowy styl życia całej społeczności przedszkola. Priorytetem w naszej pracy jest dbanie o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju wychowanków. Motywujemy dzieci, pracowników i rodziców do dokonywania właściwych  wyborów  w sprawie swojego stylu życia, do odpowiedzialności za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, w szczególności dzieci.

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników
i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

Koncepcja pracy przedszkola

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 59 W OPOLU W LATACH 2017-2022