Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

2014/15 – Humor z życia przedszkola

(podczas zajęć z religii…)

Pani Ania: Mateusz, czemu ty się tak dzisiaj popisujesz?

Marco: Popisuje się, bo on chce dziewczyny poderwać.

Michał: Tak się dziewczyn nie podrywa, dziewczyny trzeba całować.

Hania:  Ale najpierw trzeba dziewczynę nachęcić.