Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA

Od 22 marca od godz. 8:00 do 2 kwietnia br. do godz. 16:00 osoby chcące zapisać dziecko do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 składają do placówki wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami.

Do Przedszkola Publicznego nr 59 przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Opola, urodzone w latach: 2015, 2016, 2017, 2018.

Dokumenty do wypełnienia, przesłania i wydrukowania będą dostępne pod adresem:

http://nabor.pcss.pl/opole  lub w formie papierowej w przedszkolu.

Dokumenty składamy w placówce wskazanej w pierwszej preferencji w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek.

UWAGA:

Wysłanie wypełnionego wniosku przy pomocy systemu informatycznego „Nabór 2021” bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka – takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Troszcząc się o zdrowie Państwa i społeczności przedszkolnej, prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych do opisanej skrzynki, znajdującej się przed budynkiem przedszkola.
W przypadku, gdy przebywają Państwo na kwarantannie czy izolacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem Przedszkola w celu omówienia sposobu i formy dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.
TEL. KONTAKTOWY: 77 4695211