Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2020/2021

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana
na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

http://www.oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola/

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych
we wszystkich przedszkolach publicznych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji pod adresem strony naboru elektronicznego –

Nabór 2020/2021: https://nabor.pcss.pl/opole