Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2019/2020

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana
na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

http://www.oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkola/

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych
we wszystkich przedszkolach publicznych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2019/2020

Adres strony naboru elektronicznego Nabór 2019/2020: 

https://nabor.pcss.pl/opole