Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zbieraj baterie!

 

zbieram_baterie_logo

Nasze Przedszkole realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „ZBIERAJ BATERIE!”. Jest to największy w Polsce program edukacyjny dotyczący tematyki baterii, który zapoznaje dzieci i młodzież z zasadami właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

Placówki biorące udział w programie otrzymują materiały edukacyjne zawierające przydatne informacje na temat baterii, zasad ich eksploatacji oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego sposobów pozbywania się odpadów z nich powstających.