Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Czyste powietrze wokół nas

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
”Czyste Powietrze Wokół Nas”

czyste_powietrze_wokol_nas_logo

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.
W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.

 
Organizator Programu:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
 
Patronat Honorowy:
Minister Edukacji Narodowej
Minister Zdrowia

Cele główne programu:
1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym
tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich  tytoń.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Tytuły zajęć:
I.    WYCIECZKA
II.   CO I DLACZEGO DYMI?
III   JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
IV.  CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
V.   JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Taka forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej.