Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Przedszkole dla wszystkich przyjazne

przedszkole przyjazne 4

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie pt. Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

przedszkole przyjazne 2