Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Dawniej i dziś

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/667/16  Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Opole, w związku z  § 1 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z  2016 r. poz. 1134), Publiczne Przedszkole w Brzeziu, ul. Wiejska 38, otrzymało nazwę i adres – Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu, ul. Dobrzeńska 38 i zostało włączone do sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.

Przedszkole usytuowane jest w otoczeniu pól, lasów i łąk. Budynek został wybudowany w 1911 r. Po II wojnie światowej rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna Pierwszego Stopnia. W latach 1952/53 przeprowadzono remont szkoły. Ówczesną kierowniczką oraz nauczycielką była Józefa Jung. Od 1970 r. funkcje te pełniła Feliksa Urbanik. W 1978 r. rozwiązano placówkę szkolną i od 1 września uruchomiono Państwowe Przedszkole. Od 1984 do 1986 r. pracę w przedszkolu pełniła Lidia Koziol. Od 1986 r. dyrektorem jest Kornelia Macioszek.

W 1993r. budynek przeszedł gruntowny remont w wyniku którego powstały dwie sale zabaw (››sala maluszków‹‹ i ››sala starszaków‹‹), kuchnia z zapleczem (››zdjęcia‹‹), szatnia i łazienki dla dzieci. Otoczony jest dużym ogrodem (››zdjęcia‹‹) wyposażonym w sprzęt do zabaw i zajęć.
Przedszkole stale się rozwija. Przez minione lata działalności wypracowało metody i formy pracy gwarantujące dzieciom dobry start w szkole (››zdjęcie‹‹). Oprócz codziennych zajęć, wychowankowie uczestniczą w ciekawych wycieczkach, spotkaniach i konkursach (››zdjęcia‹‹). Placówka posiada liczne osiągnięcia i swoje tradycje np.: organizacja Gminnych Przeglądów Tańca Przedszkolaków (››zdjęcia‹‹), jasełka w zakładach pracy (››zdjęcia‹‹), festyny środowiskowe (››zdjęcia‹‹), zabawy karnawałowe (››zdjęcie‹‹), spotkania z absolwentami (››zdjęcia‹‹), kiermasze (››zdjęcie‹‹), występy „na ludowo” (››zdjęcia‹‹). Przedszkole współpracuje z rodzicami, ze szkołami, przedszkolami, zakładami pracy, policją, ośrodkiem zdrowia, biblioteką, sołectwem, leśniczówką, GOK, PPP, GOPS, organem prowadzącym i nadzorującym.

  W 2016 r. w wyniku przeprowadzonego remontu zorganizowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi (logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych,  psychologicznych), a także zmodernizowano kancelarię placówki oraz wymieniono pokrycie dachowe.