Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Informacje ogólne

 • Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne nr 59 jest Miasto Opole
 • Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Opolu
 • Telefon przedszkola: 77 4695211, adres e-mail: przedszkole59opole@interia.pl
 • Kontakt z dyrektorem i nauczycielami: 77 4695211,
  adres e-mail: przedszkole59opole@interia.pl
 • Kancelaria jest czynna w poniedziałek 8-16, wtorek 13-16, środa 8-16,
  czwartek 8-16, piątek 9-12.
 • Zebrania z rodzicami: wrzesień, listopad, kwiecień, czerwiec (daty dzienne zostaną podane z dwutygodniowym wyprzedzeniem).
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami: listopad, luty, maj.
  Możliwość dodatkowych konsultacji po wcześniejszym umówieniu się.
 • Strona internetowa: www.pp59opole.wodip.opole.pl