Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia – 2018/2019

ROK SZKOLNY 2018/2019

1 . Budowanie klimatu przedszkola warunkiem prawidłowych relacji w społeczności przedszkolnej

  1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających  poczucie bezpieczeństwa własnego i innych z uwzględnieniem Praw Dziecka. Realizację projektu „Wychowanie do wartości”
  1. Budowanie jak najlepszych relacji pomiędzy rodzicami a przedszkolem opartych na wzajemnym szacunku, równości i współodpowiedzialności za rozwój dzieci. Realizacja projektu „Aktywny rodzic” – prezentacja zawodów wykonywanych przez rodziców w przedszkolu.

 

2 . Promowanie zdrowego stylu życia warunkiem prawidłowego rozwoju

  1. Nabywanie prawidłowych nawyków żywieniowych
  2. Rozwijanie aktywności ruchowej
  3. Dbamy o higienę
  4. Dbamy o środowisko

Harmonogram działań do projektu „Aktywny Rodzic” 

Termin Zadanie 
Wrzesień Spotkanie rodzica – pielęgniarki z dziećmi – poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, zasad higieny
Październik Spotkanie rodzica – dietetyka z dziećmi – kształtowanie zasad zdrowego żywienia

Warsztaty   dla  rodziców  nt: Jesienne  sałatki   jarzynowe

Listopad Spotkanie wszystkich rodziców z  psychologiem. Prelekcja nt- „Promocja zdrowia psychicznego”  – zalecenia   do  pracy   z  dzieckiem

Spotkanie z kucharką – warsztaty kulinarne – przygotowanie sałatki z buraka. Wartości odżywcze buraków.

Grudzień  Spotkanie rodzica – muzyka z dziećmi – wspólne kolędowanie, tworzenie miłej atmosfery, życzliwości i miłości do drugiego

Warsztaty   dla  rodziców pt  „Ozdoby   choinkowe”

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień  

 

Maj  

 

Czerwiec