Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Plan pracy w zakresie promocji zdrowia – 2015/2016

 

1. Przekazanie informacji o zadaniach programu w zakresie zdrowia psychicznego społeczności przedszkolnej.

2. Zorganizowanie szkolenia nt. zdrowia psychicznego dzieci

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi – zaplanowanie  tematów  dotyczących zdrowia emocjonalnego w planach miesięcznych

 • Spotkania dzieci z psychologiem pielęgniarką, lekarzem
 • Przygotowanie inscenizacji teatralnej o tematyce prozdrowotnej, prezentacja w p-lu
 • Udział dzieci w teatrzykach, których treść nawiązuje do właściwych zachowań
 • Udział dzieci w konkursie wiedzy „Dobre maniery na co dzień”.
 • Wykonanie gazetek ściennych w salach nt: Zdrowia emocjonalnego
 • Organizowanie zabaw mimicznych, plastycznych, obrazujących stan emocjonalny dziecka
 • Bajkoterapia, muzykoterapia, prowadzenie met. W. Sherborn, Kniesów, Labana, Orfa itp.

4. Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”

5. Realizowanie projektów dodatkowych:

 • „Mamo, tato, wolę wodę” (wycieczki, spotkania ze specjalistami, warsztaty, quiz)
 • „Dziecko bez próchnicy”
 • „Akademia Aquafresh” oraz „Dziecko bez próchnicy” (wycieczki, spotkania ze specjalistami, filmy edukacyjne), systematyczne mycie zębów w grupach.
 • „Rośnij zdrowo”
 • „Szklanka mleka”
 • Moje dziecko idzie do szkoły
 • „Czyste powietrze wokół nas”

6. Zaangażowanie rodziców w działania przedszkola

 • Pedagogizacja rodziców – spotkanie z specjalistą
 • Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte z dziećmi
 • Zajęcia prowadzone przez rodzica „Rodzic w roli nauczyciela”
 • Organizacja uroczystości i wycieczek przedszkolnych

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

 • Zorganizowanie festynu rodzinnego pod hasłem „Wesoła Rodzinka”, zaproszenie społeczności lokalnej .
 • Współpraca z ośrodkiem rehabilitacyjnym, przychodnią zdrowia, biblioteką, okolicznymi szkołami i przedszkolami
 • Bal Przebierańców – zabawa dla każdego
 • Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci specjalnej troski

8. Ewaluacja końcowa. Podsumowanie realizacji zadań.