Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcie Otwarte – Bawimy się zdrowo i wesoło

Dnia 9 czerwca w grupie 5, 6 – latków odbyło się zajęcie otwarte z udziałem rodziców i nauczycieli klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrzeniu Wielkim. Zajęcie pt. ,,Bawimy się zdrowo i wesoło” prowadziła nauczycielka Beata Zamelek. Głównym celem zajęcia było utrwalenie wiadomości o tematyce prozdrowotnej.

Na dzieci czekały różnorodne gry, zabawy i ćwiczenia, które rozwijały myślenie i doskonaliły sprawności umysłowe.
(starszaki: rozpoznawały części ciała, układały wyrazy z rozsypanki sylabowej, odczytywały proste wyrazy, rozwiązywały zagadki słowne i słuchowe, przeliczały liczebnikami głównymi, tworzyły zbiory, stosowały znaki matematyczne, dodawały i odejmowały w zakresie 10, oceniały prawdziwość zdań, kolorowały obrazki itp.). Całość przeplatana była ciekawymi zabawami ruchowymi i piosenkami.

Rodzice z ogromnym zainteresowaniem obserwowali swoje pociechy w różnych sytuacjach. Podczas zajęcia panowała miła i serdeczna atmosfera. Dla gości przedszkolaki przygotowały zagadki były to: scenki pantomimiczne Zajęcie zakończyło się wręczeniem dzieciom pamiątkowych dyplomów ,,Mądrej Główki” – DBAM O ZDROWIE. Wszystkim gościom przybyłym na zajęcie serdecznie dziękuję i zapraszam do odwiedzania nas w przedszkolu.

Beata Zamelek

zajecia01 zajecia02 zajecia03 zajecia04 zajecia05 zajecia06 zajecia07 zajecia08 zajecia09 zajecia10