Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Odwiedziny w przedszkolu – Pokaz karate Kyokushin

    Dnia 04.03.2005r. przyjechałam do Publicznego Przedszkola w Brzeziu z uczniem Zespołu Szkół w Kup Kamilem Hudaszek. Przywitała nas pani dyrektor przedszkola Kornelia Macioszek i nauczycielka pani Beata Zamelek. Kamil jest absolwentem tego przedszkola. Trenuje już trzeci rok Karate Kyokushin i chciał pochwalić się swoim paniom, koleżankom i kolegom umiejętnościami jakie zdobył na treningach. Wystąpił w klubowej „karatedze”. Wytłumaczył dzieciom co oznaczają kolory pasów którymi są przewiązani i jak się je zdobywa.

Zaprezentował zestawy uderzeń rękoma i nogami oraz obronę przed nimi. Podał komendy w języku japońskim i wytłumaczył co oznaczają. Nauczył dzieci liczyć po japońsku do dziesięciu. Później razem z Kamilem wykonywali proste ciosy karate. Zainteresowanie było ogromne zarówno dziewcząt jak i chłopców i myślę, że niektórzy z nich zasilą szeregi klubu Karate Kyokushin w Dobrzeniu Wielkim.

Kamil zobowiązał się ,że będzie odwiedzał przedszkole co roku. Następnym razem przyprowadzi swoich kolegów, żeby wspólnie prezentować umiejętności i wiedzę zdobytą na treningach i obozach sportowych. Chce pokazać swoim młodszym koleżankom i kolegom, że ten piękny sport uczy ich kultury, dyscypliny, wzajemnego szacunku, szacunku do ludzi starszych, odpowiedzialności, podnosi kondycję, odporność, hartuje ducha i ciało.

mgr Danuta Hudaszek

karate3 karate4 karate5 karate6 karate1 karate2