Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Chcę być mistrzem w rachowaniu”

Dnia 13.06. 6-latki zostały zaproszone do Publicznej Szkoły Podstawowej gdzie pod przewodnictwem p. W.Kaczmarek zwiedziły szkolną świetlicę, bibliotekę, izbę regionalną oraz klasy gdzie od nowego roku szkolnego będą uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych. Pierwszaki przywitały nas przedstawieniem pt. „Na jagody”.

Ten dzień był dla dzieci niezwykły nie tylko dlatego, że zobaczyły szkołę ale również podczas tej wycieczki zaprosiły swoje przyszłe wychowawczynie: p. Karinę Wajman i p. Danutę Piechotę do przedszkola na zajęcie otwarte w dniu 14.06. na które byli zaproszeni również rodzice. Dzieci pokazały swoje matematyczne umiejętności w zajęciu pt. „Chcę być mistrzem w rachowaniu”.

Cel zajęcia:

  1. Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie opanowania dodawania i odejmowania.
  2. Ćwiczenia w rachowaniu pomagające dzieciom przejść na poziom dodawania i odejmowania w pamięci.
  3. Umiejętność układania grafów.
  4. Zapoznanie dzieci z tangramami.
  5. Zapoznanie rodziców na jakim poziomie dodawania i odejmowania są ich dzieci.

Wszystkim przybyłym gościom i rodzicom dziękuje za udział w zajęciu.

Maria Trochimowicz