Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Klub Małego Europejczyka

W październiku utworzony został w naszym przedszkolu Klub Małego Europejczyka, do którego należą dzieci z grupy „Smerfów”. Jego głównym celem jest poznanie przez dzieci kultury, obyczajów i tradycji narodów Europy. Wszystko to odbywać się będzie podczas gier, zabaw i zajęć plastycznych. Każdy członek Klubu posiada wykonany paszport do którego wkleja informacje na temat poznawanego kraju.

L.p. Blok tematyczny Działania edukacyjne
P
A
Ź
D
Z
I
E
R
N
I
K
Co to jest Europa?
 • Wprowadzenie pojęcia Europa, jako nazwy kontynentu, na którym żyjemy.
 • Zapoznanie dzieci z położeniem Europy na mapie, globusie,
 • Zapoznanie dzieci z położeniem Polski w Europie.
 • Zapoznanie z nazwami państw europejskich.
Rozmawiamy o Unii Europejskiej
 • Wyjaśnienie pojęcia Unia Europejska.
 • Zapoznawanie z symbolami UE:
  – flaga,
  – waluta,
  – hymn,
  – Wykonanie paszportu jako przepustki do podróży po Europie.
L
I
S
T
O
P
A
D
Polska mój kraj

 • Zapoznanie z mapą fizyczną Polski
 • Charakterystyczne krajobrazy Polski
 • Stolica Polski
 • Warszawa i jej zabytki
 • Powstanie państwa polskiego
 • Symbole narodowe:
  – godło
  – barwy
  – hymn narodowy