Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Wycieczka do szkoły

W środę 20 czerwca dzieci 6-letnie wybrały się na wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrzeniu Wielkim. Odbyło się tam spotkanie z kolegami z klasy Ia, którzy przygotowali wspólne zabawy. Zapoznali nas z potrzebnymi przyborami ucznia i wyposażeniem tornistra. Oprowadzili po budynku szkolnym- zobaczyliśmy klasy, szatnię, świetlicę, bibliotekę oraz sekretariat. Miłym akcentem było obdarowanie się nawzajem drobnymi upominkami.
Przedszkolaki serdecznie dziękują uczniom klasy Ia oraz wychowawczyni p. D.Piechota za mile spędzony czas.