Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Podroż do Afryki

Dnia 12.06 odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców przygotowane przez nauczycielkę Marię Trochimowicz. Tematem była „Podroż do Afryki”. Zajęcie to umożliwiło dzieciom poznanie drugiego, co do wielkości kontynentu świata oraz warunków życia ludzi innych obszarów klimatycznych. Dzieci wykonywały praktyczne czynności dodawania i odejmowania w zakresie 10, wymieniały nazwy zwierząt egzotycznych, wykonywały ozdoby afrykańskie i tańczyły przy muzyce taniec „Simmama ka”.
Dziękuję mamusi Szymona i Łukasza za udział w zajęciu.
Spotkania takie są okazja zastosowania w praktycznym działaniu zdobytych przez dziecko wiadomości, sprawdzenia stopnia ich opanowania, wykrywania braków i zebrania spostrzeżeń na temat zdolności i umiejętności dziecięcej, jego spostrzegawczości, koncentracji i uwagi.