Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Odpust w Brzeziu

Dnia 1 maja podczas festynu odpustowego grupa „Smerfów ” reprezentowała przedszkole wykonując na scenie tańce, śpiewając piosenki i recytując wiersze.