Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Świąteczne stroiki

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały świateczne stroiki.