Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Pożegnanie zimy

21.03.2007 r. żegnaliśmy zimę. W tym dniu wspólnie bawiliśmy się z Marzanną. Były wiersze, piosenki i tańce.