Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Kolędowanie w zakładach pracy i PSP Nr1

Grupa 5-6 latków przygotowała w tym roku jasełka pt. „Witamy Maleńkiego”. Przed świętami przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności aktorskie i wokalne w przedszkolu, szkole podstawowej oraz w zakładach pracy: Elektrowni Opole i firmie Elkom. Ich występy wszystkim się podobały. W PSP Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim spotkały swoich starszych kolegów z klas pierwszych, którzy również przedstawili swój świąteczny program artystyczny.

Kolędnicy w firmie Elkom.

Przedszkolaki w Elektrowni Opole.

Spotkanie w PSP.