Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Happy Halloween

Na zajęciach języka angielskiego dzieci nie tylko uczą się nowych słówek i zwrotów, ale także zapoznają się ze zwyczajami i kulturą krajów anglosaskich.
Halloween jest znakomitą okazją do wysłuchania legend i świetnej zabawy…
Życzymy wszystkim, żeby na swojej drodze spotykali tylko dobre duszki.