Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Wycieczka na Komisariat Policji oraz na Pocztę

W środę 25 października dzieci z grupy Smerfów zwiedziły Komisariat Policji oraz Urząd Pocztowy w Dobrzeniu Wielkim.
Przedszkolaki zapoznały się z ciężką i niezbędną dla bezpieczeństwa wszystkich pracą policjantów. Dzieci oglądały i przymierzały różne atrybuty policyjnego stroju. Dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków cieszył się policyjny radiowóz.

W Urzędzie Pocztowym dzieci zobaczyły wędrówkę listu od nadawcy do odbiorcy. Zwiedziły pomieszczenia poczty, oraz rozmawiały o ważnej i odpowiedzialnej pracy listonosza. Na zakończenie dzieci wysłały listy do rodziców.

Przedszkolaki serdecznie dziękują funkcjonariuszom policji i pracownikom poczty w Dobrzeniu Wielkim za otwartość i gościnność.