Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcie otwarte ,,Wiemy co robić, aby być zdrowym”

,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”– w myśl tego przysłowia należy od najmłodszych lat rozpocząć edukację zdrowotną. Okres przedszkolny jest pod tym względem szczególnie ważny, gdyż dziecko wykazuje podatność na wszelkiego rodzaju wpływy i oddziaływania. W tym okresie łatwiej jest ukształtować pewne nawyki i przyzwyczajenia, które pozostaną na całe życie. Profilaktyka zdrowotna odgrywa więc bardzo ważną rolę. Obejmuje głównie wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kształtowania nawyków, przyzwyczajeń higienicznych oraz rozwijania sprawności ruchowych.

W piątek 25 kwietnia starszaki uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez p. Beatę Zamelek ,,Wiemy co robić, aby być zdrowym”. Głównym celem zajęcia było utrwalenie wiadomości o tematyce prozdrowotnej.

Zadania dostosowane były do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci, a metody aktywizujące spowodowały, że dzieci były czynnymi uczestnikami, przez co lepiej przyswoiły przekazywane treści i chętniej uczestniczyły w proponowanych formach aktywności. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.

Radość była tym większa, iż na zajęciu gościliśmy rodziców, którzy mogli zobaczyć swoje dziecko podczas działania. Naszymi gośćmi były mamusie: Dominiki, Mirki, Kacperka, Fabianka, Emanuelka, Kubusia i Mateuszka. Zajęcie zakończyło się wręczeniem dzieciom pamiątkowych medali,,Zdrowy Przedszkolak”

Wszystkim gościom przybyłym na zajęcie i za aktywny w nim udział serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

Beata Zamelek