Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Prawa dzieci w naszym przedszkolu

Dzieci mają prawo do:

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb
 • nienaruszalności cielesnej
 • poszanowania własności
 • podejmowania decyzji i możliwości wyboru
 • opieki i ochrony
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat

Dzieci mają prawo do indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu:

 • staramy się poznać każde dziecko przez rozmowy z rodzicami i dzięki własnej obserwacji
 • dostosowujemy metody pracy do możliwości dzieci, a tematykę zajęć do ich zainteresowań
 • dajemy wolność nie uczestniczenia w działaniach
 • doceniamy wysiłek dziecka włożony w pracę bez względu na jej efekt

Zależy nam na tym, by dzieci miały poczucie jak największej swobody i wolności w wyborze aktywności:

 • sale urządzone są tak, że każde dziecko ma możliwość korzystania ze wszystkich materiałów
 • może też bawić się w co ma ochotę i gdzie ma ochotę, pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym
 • może również pójść do innej grupy, o ile jej wychowawcy mu na to pozwolą (zwykle pozwalają)

     Bardzo ważne dla nas prawo to prawo do akceptacji dziecka takim, jakie jest. Dzieci mają prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą i zniszczeniem. Przemoc w naszym przedszkolu dotyczy głównie relacji między dziećmi. Dziecko ma prawo oczekiwać naszego wsparcia. Staramy się wtedy zająć obiema stronami konfliktu. Nie oceniamy dzieci, nie stosujemy kar. Umożliwiamy dzieciom przeżycie uczuć, rozwiązywanie konfliktu i pogodzenie się.