Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla

6-latków

 

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Obowiązki rodziców 6-latków w przedszkolu:

  1. zgłoszenie dziecka w przedszkolu,
  2. zapewnienie regularnego uczęszczania dzieci na zajęcia,
  3. zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
  4. zapewnienie dzieciom warunków do nauki w domu.