Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Występy w DPS

Dnia 18 czerwca przedszkolaki wystąpiły z okazji 101 urodzin mieszkającej w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, pensjonariuszki p. Anny. Dzieci odśpiewały jubilatce 200 lat oraz przedstawiły inscenizację pt: „ Cztery pory roku”, oraz wiersze i piosenki o tematyce wiosennej. Występy były gorąco oklaskiwane przez wszystkich pensjonariuszy, gości oraz pracowników ośrodka.