Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Dodatkowe informacje

  • Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub upoważniona w formie pisemnej osoba dorosła.
  • Prosimy, aby dzieci miały wygodne ubrania.
  • Z uwagi na to, iż obuwie i ubrania dzieci są często jednakowe lub bardzo podobne, prosimy o ich oznaczenie bądź podpisanie.
  • Istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola w godzinach późniejszych po uprzednim poinformowaniu pracowników przedszkola.