Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

My dzieci mamy swoje prawa

W przedszkolu dzieci wchodzą w swój pierwszy społeczny świat, uczą się norm i zasad współżycia w grupie oraz dostosowania się do ustalonych reguł. Dziecko jak i człowiek dorosły posiada swoje prawa i obowiązki. W naszym przedszkolu prawa dziecka są priorytetem, dbamy szczególnie o ich przestrzeganie, a także o wyposażenie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności.

W środę 27.05.09r. odbyło się zajęcie otwarte z udziałem rodziców i nauczycieli pod hasłem ,,My dzieci mamy swoje prawa” – prowadzone przez p. Beatę Zamelek – podczas którego przedszkolaki zaprezentowały swoją wiedzę dotyczącą praw dziecka. Ciekawie zaplanowana fabuła uwzględniająca dużo elementów ruchu, liczne działania, zagadki i historyjki pozwoliły na osiągnięcie zamierzonych celów. Radość dzieci była tym większa, iż na zajęciu gościliśmy mamusie: Emilki P, Sandry J, Mateuszka I, Fabianka M, Kubusia S oraz babcię i dziadka Mateuszka G i Kubusia G. Nasze zmagania obserwowały również nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim p. D. Piechota i p. K. Wajman.

Wszystkim gościom przybyłym na zajęcie i za aktywny w nim udział serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

Beata Zamelek