Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Pracownicy przedszkola

Pracownicy naszego przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy.

Cała kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczycielki doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Kadra pedagogiczna:

 • mgr Kornelia Macioszek – dyrektor przedszkola
 • mgr Beata Zamelek – nauczycielka wychowania przedszkolnego, gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • mgr Karolina Borkowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego
 • mgr Teresa Weber – nauczycielka wychowania przedszkolnego, logopeda
 • mgr Diana Stępień – nauczycielka wychowania przedszkolnego
 • mgr Beata Sowa – nauczycielka religii
 • mgr Renata Kozioł – nauczycielka języka angielskiego
 • mgr Emilia Koszyk – nauczycielka rewalidacji

Personel administracyjno-obsługowy:

 • Danuta Pawlik – intendent
 • Beata Cyliowska – kucharz
 • Maria Hunia – pomoc kuchenna
 • Wiesława Drabik – woźna oddziałowa
 • Alicja Krawczyk – woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela
 • Dorota Forst – pomoc nauczyciela
 • Stanisław Owsiak – konserwator