Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Pracownicy przedszkola

Pracownicy naszego przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy.

Cała kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczycielki doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych.

Kadra pedagogiczna:

 • Kornelia Macioszek – dyr. przedszkola, nauczycielka gr. „Muchomorków” oraz języka angielskiego w gr.”Smerfów”
 • Beata Zamelek – nauczycielka grupy „Smerfów”, prowadzi gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Elżbieta Michala – nauczycielka grupy „Muchomorków”
 • Maria Trochimowicz – nauczycielka grupy „Smerfów”, prowadzi zajęcia z kodowania
 • Anna Świtała – nauczycielka religii
 • Teresa Weber – nauczycielka grupy „Muchomorków”, języka mniejszości niemieckiej, logopeda

Personel administracyjno-obsługowy:

 • Danuta Pawlik – intendentka przedszkola
 • Beata Cyliowska – kucharka
 • Maria Hunia – pomoc kucharki
 • Wiesława Drabik – woźna oddziałowa
 • Alicja Krawczyk – woźna oddziałowa
 • Stanisław Owsiak – konserwator