Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Jasełka w Banku Spółdzielczym

Dnia 12 grudnia przedszkolaki wystąpiły z przedstawieniem jasełkowym w BS w Dobrzeniu Wielkim.