Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Kierunki pracy

Kierunki pracy w roku szkolnym 2017/2018:

 • Kształtowanie zdrowego stylu życia – higiena, ruch, zdrowe odżywianie, ekologia
 • Kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci
 • Wspomaganie rozwoju dzieci

–  realizacja projektu „Poznajemy miasto Opole”

–  program powszechnej dwujęzyczności – realizacja innowacji z języka angielskiego

–  rozwijanie inteligencji wielorakich, dziecięcych zainteresowań i talentów

–  pomoc dzieciom z problemami wychowawczo-dydaktycznymi

 

Programy realizowane w przedszkolu


Realizacja podstawy programowej w oparciu o programy:

 • „Nasze Przedszkole” – M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabinska
 • „Jestem ukochanym dzieckiem Boga” (z religii) – M. Piasecka, J. Piasecki, Ks. Z. Rycak
 • Roczny plan zajęć z języka niemieckiego (pr. własny nauczycielki) – T. Weber

 

Programy własne i innowacyjne:

 • „Przedszkolaki dbają o postawę” – B. Zamelek
 • „Z muzyką od najmłodszych lat” – B. Zamelek
 • „Usprawnianie narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci” – T. Weber
 • „Dwujęzyczne Przedszkole” – K. Dąbek

 

Programy własne nauczycieli:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program adaptacyjny
 • Zdrowy przedszkolak
 • Program pracy z dzieckiem zdolnym
 • Program zajęć indywidualnych
 • Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem

 

Programy ogólnopolskie realizowane w przedszkolu:

 • „Akademia Aquafresh”
 • „Mamo, tato, wolę wodę!”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Dzieciństwo bez próchnicy”
 • „Biały ząbek”

 

Projekty partnerskie realizowane w przedszkolu:

 • „Przedszkole na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”
 • „Przyjazne Przedszkole”

 

Programy innowacyjne opracowane przez nauczycielki przedszkola:

 • do zajęć języka angielskiego „Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich” ››Tutaj‹‹
 • do gimnastyki korekcyjnej „Przedszkolaki dbają o postawę” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć plastycznych „Działalność plastyczna dzieci” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć muzycznych – „Z muzyką od najmłodszych lat” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć logopedycznych „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych” ››Tutaj‹‹
 • w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania „Poczytam Ci, mamo”