Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Kierunki pracy

 

Kierunki pracy w roku szkolnym 2020/2021:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
 • Wzmacnianie wychowawczych działań przedszkola. Realizacja innowacyjnego programu „Wychowanie do wartości: przedszkolak prezentuje określone postawy, zna i stosuje normy społeczne”
 • Organizowanie aktywności dziecka w zakresie dbania o zdrowie oraz nabywania samodzielności w czynnościach samoobsługowych

 

Programy realizowane w przedszkolu:

Realizacja podstawy programowej w oparciu o programy:

 • „Program wychowania przedszkolnego (Odkrywam siebie)” – W. Majewska, W. Żaba- Żabinska, R. Paździo
 •  „Jestem ukochanym dzieckiem Boga” (z religii) – M. Piasecka, J. Piasecki, Ks. Z. Rycak

Programy własne i innowacyjne:

 • „Przedszkolaki dbają o postawę” – B. Zamelek
 • „Zabawy logopedyczne jako pomoc w pobudzaniu aktywności słownej u dzieci w wieku przedszkolnym” – T. Weber
 • „Zabawy z kodowaniem” – M. Trochimowicz
 • Program z języka angielskiego – E. Michala
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program adaptacyjny
 • „Zdrowy przedszkolak” – w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie
 • „Zdolny przedszkolak”
 • Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem

Programy ogólnopolskie realizowane w przedszkolu:

 • „Mamo, tato, wolę wodę!”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Biały ząbek”
 • „Zwinny przedszkolak”
 • „Dwujęzyczne Przedszkole”
 • „Zbieramy baterie”

Programy innowacyjne opracowane przez nauczycielki przedszkola:

 • do zajęć języka angielskiego „Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich” ››Tutaj‹‹
 • do gimnastyki korekcyjnej „Przedszkolaki dbają o postawę” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć plastycznych „Działalność plastyczna dzieci” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć muzycznych – „Z muzyką od najmłodszych lat” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć logopedycznych „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych” ››Tutaj‹‹
 • w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania „Poczytam Ci, mamo”