Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Kierunki pracy

Kierunki pracy w roku szkolnym 2018/2019:

 • Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych i rozwijaniu kreatywności.
 • Organizowanie aktywności dziecka w zakresie dbania o zdrowie oraz nabywania samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola poprzez realizację innowacyjnego programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości: Przedszkolak poznaje tradycje”.
 • Organizacja warunków sprzyjających nabywaniu przez dziecko wiedzy i orientacji w temacie zawodów wykonywanych przez rodziców, poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych zawodów.

Realizacja podstawy programowej w oparciu o programy:

 • „Kocham Przedszkole” – A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek
 • „Jestem ukochanym dzieckiem Boga” (z religii) – M. Piasecka, J. Piasecki,
 • Roczny plan zajęć z języka niemieckiego (pr. własny nauczycielki) – T. Weber

Programy własne i innowacyjne:

 • „Przedszkolaki dbają o postawę” – B. Zamelek
 • „Z muzyką od najmłodszych lat” – B. Zamelek
 • „Usprawnianie narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci” – T. Weber
 • „Dwujęzyczne Przedszkole” – K. Dąbek

Programy własne nauczycieli:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program adaptacyjny
 • Zdrowy przedszkolak
 • Program pracy z dzieckiem zdolnym
 • Program zajęć indywidualnych
 • Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem

Programy ogólnopolskie realizowane w przedszkolu:

 • „Akademia Aquafresh”
 • „Mamo, tato, wolę wodę!”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Dzieciństwo bez próchnicy”
 • „Biały ząbek”
 • „Zwinny przedszkolak”

Projekty partnerskie realizowane w przedszkolu:

 • „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans eduk. dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Programy innowacyjne opracowane przez nauczycielki przedszkola:

 • do zajęć języka angielskiego „Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich” ››Tutaj‹‹
 • do gimnastyki korekcyjnej „Przedszkolaki dbają o postawę” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć plastycznych „Działalność plastyczna dzieci” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć muzycznych – „Z muzyką od najmłodszych lat” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć logopedycznych „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych” ››Tutaj‹‹
 • w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania „Poczytam Ci, mamo”