Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Kierunki pracy

Kierunki pracy w roku szkolnym 2019/2020:

 • Organizowanie warunków do realizacji procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój kreatywności i myślenia dziecka
 • Organizowanie aktywności dziecka w zakresie dbania o zdrowie oraz nabywania samodzielności w czynnościach samoobsługowych
 • Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola poprzez realizację programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości”
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych

 

Programy realizowane w przedszkolu:

Realizacja podstawy programowej w oparciu o programy:

 • „Wokół przedszkola” – M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabinska, J. Lendzion
 • „Jestem ukochanym dzieckiem Boga” (z religii) – M. Piasecka, J. Piasecki, Ks. Z. Rycak
 • Roczny plan zajęć z języka niemieckiego (pr. własny nauczycielki) – T. Weber

 

Programy własne i innowacyjne:

 • „Przedszkolaki dbają o postawę” – B. Zamelek
 • „Zabawy logopedyczne jako pomoc w pobudzaniu aktywności słownej u dzieci w wieku przedszkolnym” – T. Weber
 • „Zabawy z kodowaniem” – M. Trochimowicz
 • „Dwujęzyczne Przedszkole” – K. Dąbek

 

Programy własne nauczycieli:

 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program adaptacyjny
 • Zdrowy przedszkolak
 • Program zajęć indywidualnych
 • Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem

 

Programy ogólnopolskie realizowane w przedszkolu:

 • „Mamo, tato, wolę wodę!”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Biały ząbek”
 • „Zwinny przedszkolak”
 • „Dwujęzyczne dzieci”
 • „Zbieramy baterie”

 

Programy innowacyjne opracowane przez nauczycielki przedszkola:

 • do zajęć języka angielskiego „Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich” ››Tutaj‹‹
 • do gimnastyki korekcyjnej „Przedszkolaki dbają o postawę” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć plastycznych „Działalność plastyczna dzieci” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć muzycznych – „Z muzyką od najmłodszych lat” ››Tutaj‹‹
 • do zajęć logopedycznych „Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych” ››Tutaj‹‹
 • w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania „Poczytam Ci, mamo”