Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Kierunki pracy

Kierunki pracy w roku szkolnym 2021/2022:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat przedszkola oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.
 • Wdrażanie do dbałości o zdrowie.

 

Programy realizowane w przedszkolu:

Realizacja podstawy programowej w oparciu o programy:

 • „Program wychowania przedszkolnego” – W. Majewska, W. Żaba-Żabinska, R. Paździo
 •  „Jestem ukochanym dzieckiem Boga” (z religii) – M. Piasecka, J. Piasecki, Ks. Z. Rycak

Programy własne i innowacyjne:

 • „Przedszkolaki dbają o postawę” – B. Zamelek
 • „Zabawy logopedyczne jako pomoc w pobudzaniu aktywności słownej u dzieci w wieku przedszkolnym” – T. Weber
 • „Z muzyką od najmłodszych lat” – B. Zamelek
 • „Taniec to też ruch” – K. Macioszek
 • Program „Zdolny Przedszkolak” – K. Macioszek
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program adaptacyjny
 • „Zdrowy przedszkolak” – w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie
 • „Zabawy z kodowaniem”
 • Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem

Programy ogólnopolskie realizowane w przedszkolu:

 • „Mamo, tato, wolę wodę!”
 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Biały ząbek”
 • „Zwinny przedszkolak”
 • „Dwujęzyczne Przedszkole”
 • „Zbieramy baterie”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”