Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Spotkanie ze strażakami

7 maja nasze Przedszkole odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeniu Wielkim. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć z bliska samochody strażackie. Zaprezentowano nam sprzęt pożarniczy i ratownictwa drogowego.
W ogrodzie przedszkolnym wszystkie dzieci mogły wypróbować swoich sił i zmierzyć się z prawdziwym wężem strażackim oraz przymierzały hełmy i maski tlenowe. Przedszkolaki dowiedziały się w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną. Uświadomiono dzieciom, iż strażacy nie tylko gaszą pożary,
ale również są wzywani do wypadków drogowych oraz do udzielania pomocy zwierzętom. Utrwalone też zostały numery alarmowe: 998 i 112, które każde dziecko znać powinno. Dziękujemy dzielnym strażakom za miłe spotkanie.