Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Muttertag w GOK

W niedzielę 22 maja dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas uroczystości zorganizowanej w GOK przez Mniejszość Niemiecką tj. Muttertag. Przedszkolaki tańczyły, śpiewały piosenki, grały na instrumentach i deklamowały wiersze. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i wspólną zabawę.