Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Wiosenna zabawa z rodzicami…”

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”- zabawy z kwietniem czarodziejem” – to temat zajęć otwartych przeprowadzonych w grupie Muchomorków przez panią Weber Teresę dnia 15 kwietnia. W zajęciach tych uczestniczyli oprócz rodziców, nauczyciele przedszkola. Zajęcia takie są uzupełnieniem przekazywanych informacji o pracy przedszkola. Dzięki takim spotkaniom rodzice mogą w sposób bezpośredni, często niekonwencjonalny, poznać pracę z ich dziećmi tj. stosowane w niej metody i formy oraz zaobserwować jak ich dziecko funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Celem opisywanych zajęć było wzbogacenie wiadomości dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny, rozumienie sensu poznanego przysłowia, wykonywanie ćwiczeń opartych na spostrzeganiu wzrokowym – składanie pociętego obrazka, wydobywanie dźwięku z różnych przedmiotów: gazeta, folia, rozróżnianie odgłosów natury, wykonywanie prostych ćwiczeń artykulacyjnych oraz oddechowych według wskazówek nauczyciela. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach, były aktywne, nazywały zjawiska atmosferyczne, rozwiązywały zagadki słowne oraz wesoło bawiły się podczas zabaw muzyczno – ruchowych. Składam serdeczne podziękowania dla uczestników zajęcia, za duże zainteresowanie i czynny udział.