Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcie otwarte dla rodziców w grupie starszaków

Dnia 14 marca w grupie starszaków odbyło się zajęcie otwarte, które przygotowała i przeprowadziła p. Teresa Weber. Zajęcie nosiło temat „W krainie trójkątów”. Na tym zajęciu dzieci rozpoznawały i nazywali figury geometryczne, wyodrębniali trójkąty z wielu figur, odszukiwali trójkąty w otoczeniu, a także tworzyli z trójkątów pracę wg własnej inwencji. Zajęcie wzbudziło w dzieciach jeszcze większe zainteresowanie figurami geometrycznymi, a przede wszystkim była to dla nich wspaniała zabawa.
Serdecznie dziękuje gościom, którzy uczestniczyli w zajęciu.