Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

„Żegnaj zimo – witaj wiosno!”