Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Robimy marzannę

W pierwszy dzień wiosny dzieci z grupy starszaków wykonały marzannę, by pożegnać zimę. Po udekorowaniu jej grupa maluchów i starszaków razem z Panią spaliły marzannę i tym sposobem powitały wiosnę.