Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Przeglądu twórczości dziecięcej

Występy przedszkolaków podczas „Przeglądu twórczości dziecięcej” w GOK – 22.04.2012r.