Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcie otwarte

Dnia 14.06.12r. w grupie „Muchomorków” odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców prowadzone przez p. Marię Trochimowicz. Celem zajęcia było stworzenie sytuacji pozwalających rodzicowi lepiej poznać swoje dziecko i jego możliwości. Maluszki podczas wspólnej zabawy w miłej atmosferze zaprezentowały swoim mamusiom, umiejętności i wiadomości z zakresu pojęć matematycznych, sprawności manualnej, spostrzegawczości, które zdobyły podczas całorocznego pobytu w przedszkolu.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za udział w zajęciu i zapraszam do dalszej współpracy.

Maria Trochimowicz