Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Należymy do sieci szkół promujących zdrowie

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w grudniu 2012 r. Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Aby móc realizować działania w zakresie promocji zdrowia, powołaliśmy specjalny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, który opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie działania w tej dziedzinie. Na każdy rok szkolny wybieramy priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które w szczególny sposób będziemy propagować wśród całej społeczności przedszkolnej.

Działania dydaktyczno – wychowawcze obejmują dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną. Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie.
Przedszkole promujące zdrowie, to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.

    Podejmowane działania:

  1. Promowanie zdrowej żywności i stosowanie w jadłospisie zdrowych potraw, dbanie o higienę jamy ustnej.
  2. Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci.
  3. Kształtowanie zdrowego stylu życia i propagowanie programu SzPZ .