Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcie otwarte

W czwartek 16 maja odbyło się w grupie starszaków zajęcie otwarte z udziałem rodziców. Zajęcie pt. „Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki” prowadziła nauczycielka Beata Zamelek. Na dzieci czekały różnorodne gry, zabawy i ćwiczenia, które rozwijały myślenie i doskonaliły sprawności umysłowe. Starszaki z ogromnym zaangażowaniem rozwiązywały zadania, które dotyczyły: analizy i syntezy słuchowej, sylabowej, znajomości litr, techniki czytania, liczenia, rozwiązywania działań matematycznych, wypowiadania się na określony temat itp. Przedstawione propozycje zabaw i ćwiczeń dały rodzicom pełen obraz wiedzy i umiejętności dzieci. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za aktywny udział w zajęciu i zapraszam do dalszej współpracy.