Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Zajęcia otwarte dla rodziców

W piątek 22.02.2013r. w grupie „Smerfów” odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców przygotowane i poprowadzone przez nauczycielkę Marię Trochimowicz. Tematem zajęcia były zabawy matematyczne prowadzone wg. metody prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, służące rozwijaniu uzdolnień matematycznych i logicznego myślenia. Przedszkolaki udowodniły, że potrafią słuchać, skupić się na wykonywanym zadaniu. Potrafią liczyć od przodu i od tyłu, dodawać i odejmować, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi jak również znaleźć swoje miejsce na osi liczbowej. Największą atrakcją zajęcia było wykonanie doświadczenia z octem i sodą oczyszczoną pt; „Wulkan”.
Rodzice mieli okazję zaobserwować swoje dziecko na tle grupy przedszkolnej. Mogli zauważyć jego mocne strony, dowiedzieć się, jak dziecko radzi sobie w sytuacjach problemowych.
Zajęcia otwarte pozwalają na aktywny udział rodziców w edukacji dzieci, sprzyjają wzmacnianiu więzi emocjonalnych z rodziną, więc zawsze warto w nich uczestniczyć. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za tak liczne przybycie i udział w zajęciu. Zapraszam do dalszej współpracy.

Maria Trochimowicz