Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

2004/05 – Prace plastyczne dzieci

Prace plastyczne dzieci wykonane różnymi technikami. [rok szkolny 2004/05]