Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Uczymy się o ruchu drogowym

W miesiącu październiku dużo rozmawialiśmy na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w przedszkolu i w ogrodzie ale również w ruchu drogowym. Dzieci poznały podstawowe znaki drogowe. Dowiedziały się, jak przechodzić przez jezdnię i po której stronie drogi należy się poruszać. Każde z nich chętnie przechodziło po makiecie „zebry” głośno wypowiadając słowa: „spojrzę w lewo, spojrzę w prawo i jeszcze raz w lewo”. Następnie, przedszkolaki wykorzystały swoją zdobytą wiedzę uczestnicząc jako piesi w ruchu drogowym.